• Ydelser

  strategisk dagsordensættelse

  At sætte en dagsorden kræver et indgående kendskab til medierne, det politiske system og til det korporative forhandlende system. Via en årelang erfaring i medierne, Folketinget og politiske interesseorganisationer hjælper Agendum organisationer og virksomheder med den politiske interessevaretagelse og med at sætte dagsordenen. Vi udarbejder analyserne, udarbejder strategien og eksekverer... LÆS MERE

  forandrings- og forhandlingskommunikation

  Forandringer er et grundvilkår for alle organisationer og virksomheder. Med en omfattende erfaring fra store forandrings- og forhandlingsprocesser i den offentlige sektor hjælper Agendum organisationer og virksomheder med den interne og eksterne kommunikationsindsats før under og efter en stor forandringsproces eller overenskomstforløb... LÆS MERE

  krisekommunikation

  En krise kan komme som et lyn fra en klar himmel. Med en stor erfaring fra store og små kriser samt komplicerede overenskomstforhandlinger hjælper Agendum organisationer og virksomheder med at håndtere en krise, der kræver et kommunikativt svar... LÆS MERE