Kompetencer

Med godt 20 års erfaring fra medierne, Folketinget og centrale interesseorganisationer på sundhedsområdet kan Agendum tilbyde en solid indsigt i, hvordan der tænkes i det politiske system, i medierne og i organisationsverdenen.

Agendums kompetencer er på den baggrund koncentreret til strategisk dagsordensættelse, forandrings- og forhandlingsprocesser samt til krisekommunikation.

Strategisk dagsordensættelse

At sætte en dagsorden kræver et indgående kendskab til medierne, det politiske system og til det korporative forhandlende system. Via en årelang erfaring i medierne, Folketinget og politiske interesseorganisationer hjælper Agendum organisationer og virksomheder med den politiske interessevaretagelse og med at sætte dagsordenen. Vi udarbejder analyserne, udarbejder strategien og eksekverer.

Forandrings- og forhandlingskommunikation

Forandringer er et grundvilkår for alle organisationer og virksomheder. Med en omfattende erfaring fra store forandrings- og forhandlingsprocesser i den offentlige sektor hjælper Agendum organisationer og virksomheder med den interne og eksterne kommunikationsindsats før under og efter en stor forandringsproces eller overenskomstforløb.

Krisekommunikation

En krise kan komme som et lyn fra en klar himmel. Med en stor erfaring fra store og små kriser samt komplicerede overenskomstforhandlinger hjælper Agendum organisationer og virksomheder med at håndtere en krise, der kræver et kommunikativt svar.

  • Claus Christoffersen
    Agendum er et kommunikationsbureau, der arbejder med strategisk dagsordensættelse, forandrings- og forhandlingsprocesser samt krisekommunikation primært inden for sundhedsområdet. 
  • Agendum

    Mørdrupvej 71D 3060 Espergærde Danmark
    Tel: 2372 5123