Om agendum

Identitet

Agendum er et kommunikationsbureau, der arbejder med strategisk dagsordensættelse, forandrings- og forhandlingsprocesser samt krisekommunikation primært inden for sundhedsområdet. Vi analyserer, rådgiver strategisk og eksekverer for organisationer og virksomheder. Vi tænker på den lange strategiske bane, men handler i hverdagen hurtigt på den korte operationelle bane.

Mission

Vi skaber værdi for vores kunder ved at hjælpe dem til at nå deres mål.

Vision

Agendum ønsker at være kundernes foretrukne kommunikationsbureau inden for sundhedsområdet.

Navn

På latin er agendum entalsformen af agenda, og betyder ”noget der bør gøres”. Agendums eksistens hviler på at skabe de bedste rammer og muligheder for, at kunden kan virkeliggøre det, der bør gøres for at nå sit mål.

Værdier

Kvalitet og faglighed

Agendum ønsker at levere rådgivning og konkrete kommunikationsydelser af høj kvalitet baseret på høj faglighed og stor indsigt i sagsområdet. Det skal sikre, at kunden når sit mål.

Timing og netværk

Agendum følger den politiske og mediemæssige arena indgående, så rådgivning og konkrete kommunikationsydelser er timet i forhold til den aktuelle dagsorden.

Agendum udvikler og plejer relevante netværk og indgår i strategiske alliancer i ind- og udland, som sætter virksomheden i stand til at tilbyde rådgivning og kommunikationsydelser af høj kvalitet.

  • Claus Christoffersen
    Agendum er et kommunikationsbureau, der arbejder med strategisk dagsordensættelse, forandrings- og forhandlingsprocesser samt krisekommunikation primært inden for sundhedsområdet. 
  • Agendum

    Mørdrupvej 71D 3060 Espergærde Danmark
    Tel: 2372 5123